top of page

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau care incadreaza forta de munca

I. CINE SUNTEM NOI

APPLE OF EVE'S S.R.L. [societatea, noi sau alte apelative similare], societate înființată în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în Oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 198C, Tronson Central, Bl. C4, Sc. D, Parter, Ap. 4, Judet Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/4319/22.08.2017, având identificator EUID ROONRC.J23/4319/2017 și CUI 38124111, precum și următoarele date de contact: telefon – 0730555510; email – bonaperfecta@gmail.com, în virtutea calității de furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii, colectează și procesează date cu caracter personal ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, având așadar calitatea de operator de date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 [GDPR] și cu legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale.

În acest sens, vă comunicăm prezenta Notă de informare, prin care urmărim să vă ajutăm să înțelegeți cum colectăm datele dvs. personale, ce categorii de date prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu datele dvs., cum le folosim, cum le păstrăm, cui le transmitem și de ce, care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita.

II. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII

Vom acorda o atenție sporită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, tocmai de aceea, ne asumăm angajamentul că aceste date vor fi:

 • Prelucrate într-un mod legal, corect și transparent;

 • Colectate doar în scopuri determinate, explicite și legitime, nefiind ulterior prelucrate în niciun alt mod incompatibil cu aceste scopuri;

 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile învederate;

 • Corecte și actualizate;

 • Păstrate doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor menționate;

 • Păstrate în siguranță.

III. CE FEL DE DATE COLECTĂM

Pentru a procesa solicitarea dumneavoastră de a beneficia de serviciile de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii, vom colecta, stoca, utiliza și consulta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare și de contact: nume, prenume, data nașterii, vârstă, sex, naționalitatea și/sau cetățenia, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon, adresa de email, CNP, fotografia dumneavoastră;

 • Date privind statutul și experiența profesională: funcțiile deținute, ocupație, profesie, natura activității, date privitoare la foști angajatori, orice alte date privind experiența profesională pe care urmează să ni le puneți la dispoziție;

 • Date referitoare la viața dumneavoastră profesională: poziția/funcția și descrierea acesteia, numărul de identificare a angajatului (dacă este cazul), programul de muncă (intervalul orar, norma întreagă sau redusă), locul muncii, data angajării;

 • Date referitoare la membrii familiei dumneavoastră: stare civilă.

 • Orice alte date ce pot reieși din cuprinsul documentelor de identitate ori a altor documente și informații puse la dispoziția societății.

Având faptul că, în cazul anumitor profesii sau meserii dispozițiile legale impun prelucrarea datelor referitoar la condamnările penale și infracțiuni, vom fi nevoiți să colectăm date referitoare la condamnările penale și infracțiuni.

Nu în ultimul rând, putem să colectăm, stocăm, consultăm și utilizăm următoarele categorii de date speciale despre dvs., precum date referitoare la sănătate și condiția dvs. medicală, despre eventuale dizabilități sau restricții de muncă, informații despre rasă, etnie sau naționalitate ori credințe religioase.

Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem de la dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să ne comunicați dacă datele dvs. cu caracter personal suferă modificări pe parcursul relației contractuale cu noi.

IV. PROCES DECICIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI

Nu efectuăm o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel că nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe acest tip de prelucrare, care v-ar putea afecta într-o măsură semnificativă.

V. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă, aceste informații, necesare pentru buna desfășurare a raportului contractual, vor fi obținute, în mod direct, de la dumneavoastră, prin intermediului documentelor depuse în vederea angajării sau prin solicitările/comunicările transmise pe parcursul procesului de informare, consiliere și mediere.

În particular, datele cu caracter personal le-am putea obtine și în mod indirect, de la următorii terți: (i) autorități/instituții publice.

VI. DE CE/ÎN CE SCOP COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru scopuri ce se circumscriu activităților specifice de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii.

Astfel, datele dvs. personale vor fi folosite pentru:

 • Identificarea candidaților eligibili pentru ocuparea locurilor de muncă vacante pe piața internă;

 • Evaluarea și verificarea abilităților, calificărilor, competențelor profesionale și personale ale candidaților care solicită ocuparea unui loc de muncă;

 • Verificarea îndeplinirii condițiilor legale, în cazul în care se dorește ocuparea unor posturi pentru care legislația impune cerințe specifice (e.g. inexistența condamnărilor, interdicțiilor etc.);

 • A putea comunica cu dumneavoastră pe parcursul procesului de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii;

 • Păstrarea evidențelor referitoare la procesele noastre de recrutare;

 • Protejarea drepturilor și intereselor legitime ale societății;

 • Respectarea legislației în vigoare.

Noi vom folosi datele dvs cu caracter personal în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil, că trebuie să le utilizam într-un alt scop, iar acest scop este compatibil cu scopul original. Dacă va fi necesar, să utilizam datele dvs. în scopuri care nu au legătură cu cele enunțate in această Notă de informare, vă vom notifica și vă vom explica temeiul legal care ne permite să facem acest lucru.

VII. TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

În realizarea scopurilor învederate la capitolul precedent, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, având la bază următoarele temeiuri legale:

 • Efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract de prestari servicii de informare, consiliere și mediere profesională, la solicitarea dvs., în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin (1) lit. b) din GDPR;

 • Pentru executarea contractului de prestari servicii de informare, consiliere și mediere profesională la care dumneavoastră sunteți parte, în acord cu dispozițiile art. 6 alin (1) lit. b) din GDPR;

 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în calitate de furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii, conform prevederilor art. 6 alin (1) lit. c) din GDPR;

Vă rugăm să rețineți că, în principiu, putem prelucra datele dvs. personale, fără a avea consimțământul dvs., respectând regulile din acestă Notă de informare.

VIII. CUM FOLOSIM DATELE SENSIBILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Vom folosi datele sensibile despre dvs. privitoare la  starea de sănătate și condiția dvs. medicală, despre eventuale dizabilități sau restricții de muncă, în scopuri legate de evaluarea capacității dvs. de muncă precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării drepturilor specifice ale societății în domeniul informării, consilierii și medierii pe piața internă a muncii.

De asemenea, vom folosi informații despre rasă, etnie, naționalitate sau credințe religioase în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării drepturilor specifice ale societății în domeniul ocupării forței de muncă.

IX. CUM FOLOSIM DATELE CONDAMNĂRI PENALE ȘI INFRACȚIUNI

Având faptul că, în cazul anumitor profesii sau meserii dispozițiile legale impun prelucrarea datelor referitoar la condamnările penale și infracțiuni, vom fi nevoiți să colectăm date referitoare la condamnările penale și infracțiuni.

X. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ

După cum am precizat și în rândurile precedente, datele prevăzute la pct. III din prezenta Notă de informare ne sunt necesare, în principal, pentru a procesa solicitarea dumneavoastră de a beneficia de serviciile de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii astfel că, în lipsa acestor date, ne vom regăsi în imposibilitatea obiectivă de a ne putea îndeplini atât obligațiile ce reies din cuprinsul contractului de prestari servicii de informare, consiliere și mediere profesională, cât și obligațiile legale incidente.

XI. CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor indicate, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este cazul:

 • unor autorități publice – în cazul în care avem o obligație legală de a dezvălui datele dumneavoastră, precum și în alte cazuri în care legea impune acest lucru (g. ANAF, ITM, ANOFM, CNAS etc.);

 • furnizorilor și/sau partenerilor contractuali care ne asigură suportul în planificarea, desfășurarea și controlul activității, cum ar fi: furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de resurse umane, consultanți, analiști, avocați etc.;

 • altor furnizori de servicii externalizate, cum ar fi: agenții de recrutare, furnizori de securitate informatică, de servicii de contabilitate, asigurări medicale etc.

 • terților cărora le putem vinde, transfera, sau cu care putem intra într-un proces de fuziune sau absorție, cu privire la toată sau parte din activitatea/afacerea sau activele noastre sau în cazul în care am dori să absorbim alte companii sau să fuzionam cu acestea. Daca o astfel de împrejurare va fi incidentă, atunci noi sau proprietarii/deținători vom/vor putea utiliza datele cu caracter personal în conformitate cu această Politică.

Precizăm că în eventualitatea în care vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor furnizori și/sau parteneri contractuali, ne vom asigura, prin mecanismele și procedurile implementate, că aceștia îndeplinesc și respectă cerințele legale privitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

XII. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terți cu sediul în afara Spațiului Economic European sau în țări față de care nu a fost emisă de către Comisia Europeană o decizie prin care să fie recunoscut un nivel de protecție adecvat al datelor cu caracter personal.

XIII. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate în scopurile indicate la pct. V din prezenta Notă de informare, vor fi păstrate, ca regulă, pe tot parcursul procesului de informare, consiliere și mediere, precum și, ulterior, timp de 10 ani de la sfârșitul acestui proces.

În principiu, păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât din considerente de oportunitate juridică, respectiv pentru apărarea unor drepturi în justiție, cât și din considerente legale, respectiv pentru respectarea anumitor termene impuse de lege. După împlinirea acestei perioade, vom distruge într-un mod sigur informațiile în conformitate cu politica de păstrare a datelor, precum și orice alte reglementări legale.

În cazul în care nu veți ocupa postul dorit, ne dorim să rămâneți în continuare în baza noastră de date pentru a vă putea oferi, daca este cazul, alte oportunități de angajare ce se vor ivi pe piața internă a muncii, însă pentru aceasta avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

XIV. SECURITATEA DATELOR DUMNEVOASTRĂ PERSONALE

Securitatea datelor dumneavoastră personale reprezintă un aspect important pentru noi și, tocmai de aceea, am dezvoltat și implementat măsuri de securitate organizatorice și tehnice, menite să protejeze datele dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a oricăror pierderi, utilizări abuzive, divulgări, modificări sau distrugeri neautorizate.

Printre măsurile de natură organizațională pe care le-am implementat se numără instruirea personalului, păstrarea documentelor pe suport letric în spații încuiate, permiterea accesului la datele dumneavoastră personale numai persoanelor autorizate, care au atribuții și responsabilități specifice în acest sens și care și-au însușit, în prealabil, obligații de confidențialitate etc.

Măsurile de natură tehnică cuprind parolarea accesului la sistemele noastre electronice, precum și utilizarea softurilor antivirus.

Cu toate acestea, în situația în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul internetului, vă sfătuim să aveți în vedere faptul că, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja datele pe care ni le puneți la dispoziție, prin securizarea sistemelor proprii, o asemenea modalitate de comunicare a datelor presupune riscuri ridicate (interceptare, modificare, distrugere, pierdere etc.) care vor fi suportate de către dumneavoastră.

Totodată este important să știți faptul că, în situația în care va fi incidentă orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, care ar putea prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom proceda atât la informarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și a dumneavoastră, într-un timp rezonabil, fără întârziere nejustificate.

bottom of page